Werkvelden

Van alle markten thuis

Ons werkgebied is breed en veelzijdig. Wij bieden deskundige onderzoeken, adviezen en begeleiding voor iedere flora- en faunasoort. Onze ecologen hebben ruime ervaring met ecologisch veldwerk. Maar ook de vertaling van flora- en faunagegevens naar uw plannen, is onze kracht. De randvoorwaarden worden vaak gevormd door de wet- en regelgeving, zoals de Wet natuurbescherming. We adviseren altijd binnen de wet maar daarbij verliezen we uw belangen niet uit het oog.

Een greep uit onze dienstverlening:

- Onderzoek en inventarisaties
- Deskundige (ecologische) begeleiding
- Advies en planvorming
- Landschapsinrichting
- Wet- en regelgeving
- Flora- en faunasoorten
- SNL

Onze onderzoekservaring is breed, onze onderzoeksmiddelen en -materialen divers. Hierdoor zijn wij breed inzetbaar voor alle soorten ecologisch onderzoek. Denkt u bijvoorbeeld aan onderzoek naar faunapassages, leefgebieden en populaties, en groeninventarisaties bij kapvergunningen. Heeft u bouw- of sloopplannen? Wij verrichten de noodzakelijke onderzoeken, zodat u voldoet aan alle wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat de onderzoeken voldoen aan alle onderzoeksprotocollen en eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt. Kwaliteit staat bij ons voorop.